Kunsten at navigere i forandring: Fra bekymring til forståelse og handlekraft

“Endnu en besparelse – hvordan skal det dog kunne lade sig gøre?”

“Åh nej, ikke en omorganisering igen.”

“Jeg havde lige fået styr på det hele.”

“Fantastisk, det er på tide, at de tager hånd om dette.”

“Kunne vi ikke bare få en periode med ro?”

Typiske reaktioner
Disse er blot nogle af de reaktioner, der kan opstå, når forandringer rammer arbejdspladsen. Forandringer kan komme i mange former – nye arbejdsprocesser, organisationsændringer, nye systemer, ændrede krav eller lovgivning. Hvordan vi reagerer på disse forandringer er personligt og afhængigt af vores personlighedstræk, tidligere erfaringer, vores nuværende situation og vores omgivelser.

 

Nogle mennesker reagerer med vrede, nogle vender vreden indad, mens andre vender den udad. Nogle har behov for at tale om det, mens andre trækker sig tilbage. Men én ting er fælles for os alle: Vi kan lære at navigere bedre gennem forandringer og finde mere effektive måder at være i en verden, der konstant forandrer sig.

Som erhvervspsykolog med klinisk og organisatorisk erfaring samt erfaring som leder og medarbejder i forandringsprocesser kan jeg hjælpe dig og din organisation med at forstå og håndtere forandringer bedre.

Gennem mit foredrag vil vi sammen få en forståelse af det psykologiske aspekt i forandringer og sammen omdanne bekymringer til forståelse og handlekraft samt afdække strategier til at håndtere forandringer – både den pludselig opståede og den varslede forandring.

Kontakt mig for at booke dit foredrag

Forandringer på arbejdspladser

Hvad siger andre om foredraget:

“Tak for dit oplæg som satte tanker i gang og samtidig var meget konkret, så det er til at omsætte.

Det er jo dejligt, sådan helt personligt, men jo også for os som gruppe.
Vi fik mange fine tilbagemeldinger ved evalueringen og ’på vandrørene’ i dag.”

Lilian Bomme Ousager
Cheflæge, professor

Klinisk Genetisk Afdeling
Odense Universitetshospital

Scroll to Top