Kom godt fra start i dit nye job som ny leder

“God ledelse læres i hverdagen, ikke i et klasseværelse – Henry Minzberg” *
 
Du er trådt ind i din første lederrolle og er måske på udkig efter et sted, hvor du får mulighed for at sætte ord på, hvad der sker i dit nye arbejdsliv? Hvis ja, så bliv hængende lidt endnu.
 
Ledelse er en disciplin, som er svær at forberede sig på; man ved først, hvad det er, når man står i det, og for mange tager det tid at vænne sig til rollen, måske lidt som at blive forældre første gang.
 
Hvordan man tænker om sig selv begynder at ændre sig; hvad betyder det at gå på arbejde, ens målsætninger, karriere, kompetencer og styrker skifter måske karakter.
 
Nye dilemmaer viser sig i den nye rolle f.eks. at balancere forskellige behov, såsom:
 • at lede individer og tage hensyn til den enkelte såvel som hele teamets trivsel
 • at tilbyde support samtidig med at udvikle evnen til at korrigere problemskabende adfærd
 • at stille høje krav til den enkelte medarbejder samtidig med, at man skaber en læringskultur.
Som leder har man forskellige pejlemærker eks. at være troværdig og respekteret, men det er ikke noget man bliver fra dag ét. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til. Indtil det sker, kan man som ny leder godt føle sig ensom. I den periode er det ekstra vigtigt at have adgang til support og støtte fra lederkollegaer, ens chef eller en mentor/coach.
 
Ledelse er et praktisk fag, som læres ved at arbejde med ledelse. Får lederen samtidig mulighed for at analysere og reflektere over egne ledelsesmæssige handlinger forbedres indlæringskurve markant og trivslen forbedres.
 
På dette lederudviklingsforløb er vi sammen om at skabe et praksisfællesskab om ledelse og herved udvikle vores faglige identitet.
 
Praksisfællesskab
 • Vi udvikler os sammen
 • Sparring på konkrete opgaver
 • Udfordre bevidste og ubevidste måder at se verden på
 • Fortroligt rum der styrker sammenholdet imellem jer
Faglig identitet
Som ny leder skal du transformere dine primære arbejdsopgaver fra at løse egne opgaver til at løse opgaver gennem andre
 
At gå fra at andre kan lide mig (kolleger) til at være troværdig og respekteret af andre (medarbejdere).
 
At lære ting som:
 • at tage ansvar for gruppens trivsel
 • træffe (svære) beslutninger
 • facilitere beslutninger
 • at sætte retning
 • at vejlede og sparre med andre uden at løse opgaven selv
 • at give plads til at andre kan løse opgaven på deres måde uden at det går ud over hensigten
 • at give feedback
 • at udvikle andre
 • at korrigere uhensigtsmæssig adfærd
 
*Henry Mintzberg, Børsen 2018

Fakta

Hvert forløb består af 6 ledere
Vi mødes 6 dage over et år
Hver enkelt deltager mødes med David til sparring på egen ledelsesrolle i forhold til arbejdspladsens hovedformål. 
Disse datoer aftales individuelt.
 
Opstart sker når der er tilmeldinger nok.
 
Scroll to Top