Supervisionsgruppe for ledere

At være leder er et meget berigende job; når man lykkes i rollen. Som leder er du i en position, hvor du hver dag har 8 timer til rådighed fra alle de personer, der arbejder for dig. Du har dermed stor indflydelse på, hvordan de 8 timer bliver for alle, der er ansat af dig.Og når dine ansatte efter hver arbejdsdag går hjem og føler sig glade, tilfredse og opfyldt af at have et arbejde, der tilfører mening i livet. Så smitter det af på dig.Den indflydelse har en leder potentielt på sine medarbejdere.  Men på trods af potentialet i jobbet oplever mange ledere, at deres rolle til tider presser dem og påvirker deres liv negativt. Måske er du én af dem.Muligvis er du i dit første lederjob. Du har sandsynligvis været kollega med dem, du er leder for, og du føler dig pludselig alene. Din dag er så travl som aldrig før, og du skal forholde dig til ting og træffe beslutninger, du ikke føler dig kompetent til, eller du er i tvivl om hvilken strategi, du skal vælge for at lykkes med afdelingens måltal. Du kan også være erfaren leder men med udfordringer, du ikke tidligere er stødt på. Eks. en forandringsproces du ikke selv har valgt, ændringer i kerneopgaven osv. Virker dette genkendeligt? Så er du ikke den første. Hjælpen er lige her: Bliv del af en supervisionsgruppe for ledere, et sted hvor du får mulighed for at snakke ledelse med andre ledere. Blive klogere på egen ledelse, dele ud af egne erfaringer og få indblik i andre lederes handlemåder. Supervisionsgruppen er et fortroligt og forpligtende forum, hvor vi forventer, at du byder ind med dine perspektiver, erfaringer og egne cases samt har mod på at udfordre og blive udfordret i din lederrolle og ledelsesstil. Dermed er supervisionsgruppen et sted, hvor du har mulighed for at: 

 • Nuancere og reflektere over din måde at tænke og handle på
 • Styrke dit mod og handlekraft som leder
 • Udbygge dit netværk med andre ledere
 • Udvide dit ledelsesperspektiv og handlemuligheder
 • Holde fokus på din afdelings kerneopgave
 • Arbejde med medarbejdertrivsel 

Praktiske informationer:Du tilmelder dig supervisionsgruppen for ledere ved at sende en mail til David Lindekilde på kontakt@davidlindekilde.dk eller på telefon 2938 6004. Som optakt til det 1. møde i supervisionsgruppen vil vi afholde en telefonisk forventningssamtale med fokus på:

 • Hvad er det for en arbejdsplads, du er leder for?
 • Hvad er jeres kerneopgave/ kerneydelse/ produkt?
 • Hvad er afdelingens vigtigste opgave de næste 12 måneder?
 • Hvilken ledelse kalder det på?
 • Hvem er du som leder?

 Indhold i supervisionsgruppen: 

 • 10 supervisionsmøder af 3 timer faciliteret af David Lindekilde
 • Telefonisk opstartssamtale
 • Deltagelse af 4-6 personer

 Samlet pris 10.000, – + moms 

Scroll to Top