Udvikling af ledergrupper

I mit arbejde med ledergrupper skelner jeg mellem to typer af forløb.

  • Dem med en tidsafgrænset periode
  • De der fortsætter fortløbende.

Ledergrupper der arbejder i en tidsafgrænset periode med et bestemt fokus kan fx ønske at arbejde med et fælles ledelsesgrundlag, et fælles værdigrundlag eller konsolidere den rigtige strategiske kurs for organisationen.
Derudover tilbyder jeg løbende sparring & supervision til ledergrupper. Sparringen kan fx have fokus på de strategiske indsatser på arbejdspladsen og de udfordringer som dette medfører af prioritering for den enkelte leder. Det kan være arbejdet med at kommunikere de strategiske indsatser overfor medarbejderne og borgerne. Samt fælles sparring i forhold til udfordringer med medarbejdere, borgere, sygefravær, stress osv.

Emner kan blandt andet være:

  • Strategisk udvikling af organisationen
  • Personalesager
  • Stressforebyggelse
  • Kommunikation
  • Feedback og social kapital
  • Ændring af arbejdspladskultur
  • Fælles værdigrundlag for god ledelse
  • Forandringsprocesser

Ledergrupperne har typisk en størrelse på tre til otte personer på samme niveau og med ledergruppens chef.
Ledergruppen mødes oftest hver 4. – 6. uge af 2-3 timers varighed i udviklingsperioden og med længere intervaller, hvis det er kontinuerligt.

Kontakt mig, og vi finder den løsning, som passer til din arbejdsplads.

Ledergruppeudvikling
Scroll to Top