Stressbehandling

Som erhvervspsykolog har jeg erfaring med flere end 400 samtaleforløb relateret til stressbehandling og forebyggende coaching forløb med både medarbejdere og ledere.

Min tilgang til stressbehandling har rod i en løsningsfokuseret kognitiv tilgang og indeholder fokusområder som:

  • Vejledning i håndtering af stress og omstændighederne omkring stressbelastningen
  • Indføring i hvad stress betyder for dig og arbejdspladsen
  • Gennemgang af perioden op til stresspåvirkningen
  • Dialog om hvordan stress påvirker individuelt og løses i fællesskab
  • Dialog om hvordan arbejdet fremadrettet kan rammesættes og prioriteres
  • Hjælp til at udarbejde en tilbagevendingsplan til arbejdspladsen

Når en medarbejder eller leder bliver en del af et stressbehandlings-forløb hos mig, vil vi altid vurdere personens belastningsgrad ud fra de symptomer, som vedkommende oplever.
Jeg vil altid spørge ind til:

  • Fysiske symptomer
  • Psykiske symptomer
  • Adfærdsændringer

Fysiske symptomer dækker f.eks. over trykken for brystet og svimmelhed. Hvor psykiske symptomer kan være væsentlig forøget irritabilitet og manglende evne til at overskue selv små ting. Adfærdsændringer kan være, at man trækker sig fra sociale begivenheder, som man plejer at deltage i.

Ved hvert møde vil vi gennemgå belastningsgraden og følge udviklingen, hvilket vil være med til at sikre det optimale tidspunkt at starte på arbejde, hvis man er sygemeldt. Hvis man fortsat er i arbejde – helt eller delvist – vil det afklare hvilke opgavejusteringer, der vil være behov for i denne periode.

For at komme bedst igennem en periode med stressbelastning, er det vigtigt at involvere arbejdspladsen.
Hvis der er tale om en sygemelding, er det både i forhold til at fastholde kontakten til arbejdspladsen, og få tilrettelagt den bedste tilbagevendingsplan med fokus på opgaver og restituering. Det er med til at sikre, at medarbejderen stadig føler sig som en del af arbejdspladsen og bedst muligt kommer tilbage til et normalt funktionsniveau.

På den baggrund søger jeg altid at involvere personens leder og egen læge, så vidt det er muligt og giver mening – selvfølgelig efter aftale med klienten. Det vil sige, at involvering udelukkende sker efter samtykke.

Min faglige udvikling i forhold til stressbelastning foregår løbende gennem supervision og kompetenceforløb hos erfarne organisations- og erhvervspsykologer.

Scroll to Top