Efteruddannelse

Uddannelse

Hvorfor dette er interessant for mig i mit arbejde som erhvervspsykolog

Gruppen i fokus

Dette intensive fire-dages kursus bliver undervist af Annemette Hasselager og Birgitte Bonnerup. Begge er psykologer og specialister i arbejds- og organisationspsykologi samt eksterne undervisere på masteruddannelsen i organisationspsykologi.

Grupper og teams er overalt på arbejdspladser. Det er både her, at vi som mennesker trives og udvikler os, men det kan også være her, hvor vi mistrives.

Derfor er viden, teorier samt praktisk erfaring rigtig vigtige for mig i mit arbejde som erhvervspsykolog.

Certificering i NEO-PI-3

Underviseren på dette tredages kursus er Hanna El-Kholy, der er psykolog, ejer og direktør i El-Kholy Consult. Hanna har arbejdet intensivt med NEO-PI-3 gennem flere årtier.

Jeg er certificeret i NEO-PI-3 personlighedsprofilen, hvilket er anvendeligt i min rolle som erhvervspsykolog, især når jeg arbejder med ledelses- og medarbejderudvikling.

Dette værktøj bruger jeg primært i forløb, hvor jeg følger en person over tid, for eksempel en nyudnævnt leder eller en specialist, der skal varetage nye ansvarsområder.

Ved at anvende NEO-PI-3 får jeg et større indblik i den enkeltes personlighedstræk, hvilket er anvendeligt, hvor de skal tilegne sig nye kompetencer og tilpasse sig deres nye roller. Samtidig sikrer det, at de udvikler sig på en måde, der respekterer deres unikke styrker og udfordringer.

Individet i fokus

Underviseren på dette femdages kursus er Anna-Mette Thomsen, der er psykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi samt specialist i psykotraumatologi.

Dette kursus adresserer de komplekse udfordringer, som jeg møder i mit daglige arbejde med personer, der kæmper med stress, mistrivsel og mangel på mening i arbejdet.

Som erhvervspsykolog støder jeg jævnligt på disse problemstillinger, og viden om håndteringen af dem giver samtidig også muligheder for at arbejde organisatorisk på at skabe bedre arbejdspladser for mennesker at være og trives i.

ADKAR-modellen – forandringer på arbejdspladser

Kursus og certificering ved Prosci, der underviser i ADKAR-modellen.

Som erhvervspsykolog støder jeg tit på organisationer, der er påvirket af forandringer. ADKAR-modellen tager udgangspunkt i, at forandringen påvirker den enkelte medarbejder, og denne muligvis skal lave noget andet på en anden måde.

Opgaven for organisationen bliver så, hvordan den kan skabe de bedste betingelser for at støtte og udvikle medarbejdere igennem forandringsprocessen.

Mine opgaver er både som sparringspartner for enkeltpersoner og grupper samt med hjælp til at designe processen.

Organisationen i fokus

Underviserne på dette kursus er Annemette Hasselager og Birgitte Bonnerup. Begge er psykologer og specialister i arbejds- og organisationspsykologi samt eksterne undervisere på masteruddannelsen i organisationspsykologi.

Dette kursus har fokus på at forstå, hvordan organisationer fungerer, f.eks. hvilken betydning begreber som autoritet, magt og konflikter har, samt hvordan forandring, transition og kontinuitet forstås og håndteres. Kurset vil også undersøge, hvordan vores følelser påvirker livet i organisationen.

Dette er yderst relevant for erhvervspsykologer, da vores arbejde tager udgangspunkt i den organisation, vi arbejder med. Dette gælder også, selvom vi mødes en-til-en, som f.eks. i ledercoaching, hvor vi tager udgangspunkt i de problemer, udfordringer, forandringer osv., som lederen møder i forbindelse med sit arbejde i organisationen.

Psykologisk behandling af problematisk vrede og aggression.

Kursus med Stine Bjerrum Møller forfatter til flere bøger om vrede og kognitiv terapi, samt lektor ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.

 

I mit arbejde som erhvervspsykolog møder jeg jævnligt ledere, der har udfordringer med at håndtere deres egen vrede, eller ledere, der oplever udfordringer med en eller flere medarbejdere, der kan blive meget vrede.

På baggrund af dette er det vigtigt for mig at være opdateret på, hvordan vrede kan forstås, og hvordan man kan hjælpe personer med at kontrollere deres vrede på en hensigtsmæssig måde.

Metakognitiv terapeut ved MCT Institute® level 1

https://mct-institute.co.uk/therapy/

https://mct-institute.dk

 

En 2-årig uddannelse som metakognitiv terapeut hos de to professorer Hans Nordahl og Adrian Wells (Adrian Wells er ophavsmanden til metakognitiv terapi). Metakognitiv terapi er meget brugbart overfor forskellige diagnoser såsom angst og depression.

Jeg bruger ligeledes elementer af den metakognitive tankegang ved stressbehandling samt generelt i ledercoaching, når det er relevant.

Workshop med Børge Obel om organisationer og deres “infrastruktur” – kendt som Organizational Design.

 

Børge Obel, professor, forsker og forfatter, har skrevet en bog i samarbejde med sine kolleger, baseret på hans lange forskning i værdien af at designe organisationer på en måde, der sikrer de bedste mulige betingelser for at opnå ønskede resultater, samtidig med at trivsel og effektivitet øges.

Advanced Workshop med psykolog Dr. Catherine Sandler om executive coaching ud fra en psykodynamisk forståelse.

Dr. Catherine Sandler har stor erfaring og kompetence med at hjælpe ledere, direktører, specialister og chefer med at håndtere deres uhensigtsmæssige adfærd på arbejdspladsen. Det kommer til syne på tre områder, når lederen er under pres:

Lederen vil blive verbalt ubehagelig, skælde ud og chikanere andre.

Lederen vil forsøge at gøre alle glade og dermed ikke træffe nogen beslutninger overhovedet.

Lederen trækker sig helt fra samtalerne og lader tingene gå sin gang, f.eks. uenigheder på personalemøder.
Jeg bruger denne metodiske tilgang i ledercoaching.

Stressbehandling med Morten Vejs Willert cand.psych ph.d.
Psykolog på arbejdsmedicinsk klinik og lektor på Aarhus universitet.

 

 

 

Jeg møder mange personer, der i en eller anden grad er berørt af stress, stressbelastning eller sygemelding med stress belastning. Derfor er det yderst relevant at holde sig opdateret på den nyeste viden og tendenser inden for området.

Psykologen online – kursus for psykologer.

Undervisere:
Marie Drengsgaard Jørgensen, Hildur Finnbogadottir,
Ditte Hoffmann Jensen

 

Flere og flere samtaleformer flyttes online. Jeg oplever, at flere af mine samtale-sessioner flyttes online, eller vi laver en kombination af et fysisk møde og online møde.
Når samtaler flyttes online, gør det potentielt noget ved samtalen. Dette er godt at være sig bevidst om, f.eks. at i en fysisk samtale vil man med jævne mellemrum søge øjenkontakt med samtalepartneren.
Når vi holder online samtaler, kigger vi derimod på skærmen, således at samtalepartneren oplever, at vi ikke ‘kigger på dem’.
Derfor kan man med fordel kigge i kameraet med jævne mellemrum, da det vil opleves som om, man kigger samtalepartneren i øjnene.

Supervision af andre faggrupper
Benedicte Schilling

 Supervision bliver brugt på mange socialfaglige arbejdspladser, såsom plejehjem, bosteder, opholdssteder, specialskoler og hospitalsenheder, blot for at nævne nogle.
Supervision er en speciel samtaleform, der har som fokus at støtte og udvikle de professionelle til bedre at løse deres opgaver, samt at hjælpe de professionelle med de svære problemstillinger, disse faggrupper møder dagligt, uden at blive syge af det.

Mobning på arbejdspladser:
Kursus afholdt af Eva Gemzøe Mikkelsen, lektor på SDU og forsker i mobning på arbejdspladser.

 

Mobning er desværre ofte emner, man som erhvervspsykolog støder på. Ligeledes er det emner, der kan dukke op i ledercoaching forløb. Derfor er det meget relevant at have den nyeste viden på området.

Sparring og supervision på min egen rolle som konsulent.

 

Jeg modtager selv løbende sparring og supervision på min egen rolle som erhvervspsykolog. Dette er både som 1-til-1 supervision og i gruppe. Jeg har bla. modtaget supervision hos erhvervspsykologerne Lotte Lücher, Lone Willer, Annemette Hasselager og Tine R. Holmegaard.

5 dags metakognitiv uddannelse
Linda Burlan
– Neokognitivt institut

 

5 dags kursus i metakognitiv terapi. Efter dette kursus besluttede jeg for at tilmelde det 2-årige meta kognitive forløb hos Hans Nordahl og Adrian Wells.

Certification i MPI test  –
Manager of Paradox Index

http://www.mpindicator.dk

Underviser Lotte Lücher

 

Denne test bygger på det arbejde, Lotte Lücher har lavet omkring paradokser i ledelse.
Testen er ikke en personlighedstest eller adfærdstest, men siger noget om den ledelse, du bedriver.
Den kan administreres som selvtest (lederen selv) eller en 360 graders evaluering.
Det er en test, der er meget brugbar, når man arbejder med sin egen ledelse.
Den giver en indikation på, om den ledelsesstil, man benytter, matcher organisationens behov.

Certification i DiSC test – https://discnordic.dk

 

DiSC er en meget benyttet adfærdstest. Rigtig mange arbejdspladser bruger den.
Jeg bruger ofte den sammen med ledere i lederscoaching.
Enten får de testen igennem mig, men ligeså ofte har de allerede fået taget en DiSC-test igennem deres arbejde.

Certificeret i Garudas profilværktøjer:
Kompetenceprofilen
Fokusprofilen
Basisprofilen.
https://garuda.dk

 

Garuda anvendes i rekrutteringsprocesser, lederudvikling og gruppeprocesser.

Design & Drive:
2-årig efteruddannelse for psykologer inden for den arbejds- og organisationspsykologiske specialistuddannelse.

http://www.wbs-organisationspsykologer.dk/specialistuddannelse.htm

Dette er en toårig efteruddannelse, hvor man som psykolog specialiserer sig i de psykologiske aspekter af arbejde, ledelse, organisationers funktion, gruppeprocesser, strategi og design af organisationer, for blot at nævne nogle af de vigtigste emner.

Scroll to Top