Forandringer

Når der sker forandringer på en arbejdsplads, er det ikke usædvanligt at der opstår en del usikkerhed og en følelse af generel utryghed blandt medarbejderne. Det kan være med til at skabe mistrivsel blandt andet fordi forandringer udfordrer vores følelses af tryghed, stabilitet, forudsigelighed, forventninger til os og potentielt vores identitet.

Når man som leder skal til at igangsætte en forandringsproces, skal man have et skarpt blik på, hvad man vil opnå med forandringen.  Samtidig skal man have et skarpt øje for den enkelte ansatte, og hvordan gruppen reagerer.

Derfor kan man med fordel både have gjort sig klart hvad det ønskede scenarie er ifølge strategien samt have en plan for, hvordan man undgår at falde i “grøften” undervejs, og hvad man gør, når planen ikke længere holder.

Står du overfor eller midt i forandringsprocesser, er du velkommen til at kontakte mig for en snak om, hvordan jeg kan bistå dig og din organisation i at komme succesfuldt igennem forandringen og opnå det ønskede mål.

Forandringer
Scroll to Top