Ledercoaching

Ofte efterspørger ledere et refleksionsrum, hvor de kan drøfte, perspektivere og få sparring på konkrete udfordringer og problemstillinger, de oplever i deres hverdag

I ledercoaching tager vi udgangspunkt i de forskellige roller og perspektiver, du er en del af på din arbejdsplads.
Det kan f.eks. være:

 • Det personlige perspektiv – den person du er
 • Det faglige perspektiv – din lederrolle
 • Den organisatoriske kontekst, du er en del af og de problemstillinger, der er iboende

Behovet for ledercoaching kan udspringe af mange årsager. Problemstillinger jeg ofte støder på er:

 • Prioriteringer af egen tid
 • Konflikter blandt medarbejdere
 • Sparring om strategiske indsatser
 • Sparring om temadage
 • Håndtering af sygefravær
 • Medarbejdersamtaler
 • Udvikling af egen lederrolle
 • Stresshåndtering
 • Mødefacilitering 
 • At være ny leder
 • Nyt niveau som leder
 • Forandringsprocesser
 • Egen kommunikation
 • Én-til-én samtaler
 • Den svære samtale

Er du stadig i tvivl? Så læs om 5 gode grunde til at investere i ledercoaching

Et coachingforløb kan vare fra få timer til flere år.
De fleste coachingforløb strækker sig over 3- 6 måneder.
Med et interval på 3 – 4 uger. Ofte vil vi have et kortere interval i starten og længere senere i forløbet.

Scroll to Top