Organisatorisk stressforebyggelse gennem nøglesamtaler

En ledelse der ønsker at forebygge stress og mistrivsel bør have fokus på kerneopgaven, og hvordan man skaber høj trivsel for medarbejdere igennem løsningen af netop denne kerneopgave. Om nødvendigt skal man hjælpe medarbejderne med at luge ud i andre opgaver.

På den baggrund kan man arbejde med fire fokusområder*:
Rammer: At være tydelig i forventning til medarbejderen i prioriteringen af opgaver og hvilken retning, man tænker afdelingen skal i.
Kultur: At skabe en åben og kollektivt orienteret kultur med fokus på kerneopgaven.
Fleksibilitet: At man er fleksibel i de beslutninger, man som leder træffer.
Handling: At handle aktivt i forhold til medarbejderens problemstillinger.

Vi berører også, hvordan man som leder er rollemodel for afdelingen – på godt og ondt. Og hvordan man som leder og rollemodel kan arbejde mere bevidst med ens egen ledelse og signaler.

Til sidst lærer vi at bruge et konkret redskab til at holde jævnlige én-til-én samtaler med ens medarbejdere, som sikrer trivsel, involvering og fokus på kerneopgaven. Én til én samtaler vil altid være at betragte som et supplement til den daglige dialog med ens medarbejdere.

*De fire temaer: Rammer, kultur, fleksibilitet og handling er begreber der stammer fra en rapport fra Aalborg universitet der har undersøgt hvad gode ledere gør for at forebygge stress blandt deres medarbejdere.

Læs mere her: stressforebyggelse – anbefaling til ledere

Organisatorisk stressforebyggelse
Scroll to Top