Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi (MCT) har fokus på hvilken funktion tankerne har frem for selve indholdet af tankerne. Kort sagt:

Det er altså ikke afgørende, hvad du tænker, men vigtigt hvad du stiller op med tanken, når den kommer.

MCT er en forholdsvis ny retning indenfor psykologien og er anderledes end mange andre terapeutiske retninger på den måde, at MCT ikke tillægger tankers specifikke indhold nogen afgørende rolle.

Mange psykiske problemstillinger kan opstå, når vi fokuserer overdrevet meget på bestemte tankeprocesser såsom:

  • grublerier
  • bekymringer
  • monitorering af ydre og indre trusler, “at mærke efter”
  • behov for at kontrollere fremtidige hændelser.

Alle mennesker har på et eller andet tidspunkt tanker der er: negative, påtrængende, irriterende, frustrerende, ukonstruktive, urealistiske eller katastrofetanker. Men det er langtfra alle, der udvikler psykiske problemstillinger som angst eller depression.

I MCT arbejder vi med at træne fleksibel kontrol over vores tankeprocesser, således at vi selv kan vælge, hvor meget fokus vores enkelte tanker får.

Metakognitiv terapi hører under det man kalder den 3. bølge af kognitiv terapi. Det er en terapeutisk samtaleform der er anvendelig til mange forskellige psykiske problemstillinger.
MCT er en effektiv psykologisk behandlingsmetode, hvor en stor del af klienterne efterfølgende bliver symptomfrie. 

Sygefravær
Scroll to Top